Курилын арлуудын өнөөгийн хувь заяаны хамаарал

Курилын арлуудын өнөөгийн хувь заяаны хамаарал

 

Түүхч, угсаатны зүйч Тиваненко А.В. Курилын арлуудыг ЗХУ-д нэгтгэсэн түүхэн фактуудыг эргэцүүлэн бодож, шинээр гарган ирсэн юм. Энэхүү нийтлэлийг архивын баримтат материал, эрдэм шинжилгээний бүтээл болон ахмад дайчидтай хийсэн уулзалтын үндсэн дээр бэлтгэсэн болно.

Дайны үед Япон улс фашист Германы талыг баримтлаж байсан ба 1931 онд тэрээр Хятадын Зүүн-Хойд нутгуудыг эзэлснээр шинээр байгуулагдсан Маньж-Го улсад маньжийн Цин угсааны төрийг эргэн сэргээн байгуулсан юм. Япончуудын үйлдсэн дайны гэмт хэргүүдийн талаар бүгд мэднэ. Тэдгээр нь Ази тивийн олонд оронд японы милитаризм ноёрхох үед дайн байлдан явуулах дүрмийг зөрчсөн тухай хууль ёсны баримтуудыг, ялангуя Япон-Хяадын 2-р дайн болон Дэлхийн 2-р дайны үед, агуулдаг юм. Эдгээр үйл явдлуудыг мөн Азийн Холокост буюу япончуудын дайны харгислал ч гэж нэрлэдэг. Биологийн зэвсгийн салбарт судалгаа явуулж, амьд хүмүүс дээр /дайны олзлогсод, хулгайлагдсан хүмүүс/ туршилт хийж байсан 731-р тусгай ангийн тухай санахад маш хүнд тусдаг. Тус тусгай ангид хүн янз бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөнд /буцалж буй ус, хатаах, хоол усндгуй байлгах, хөлдөөх, цахилгаан тог, амьдаар нь задлан хийх г.м./ амьд хүн хир удаан тэсэж чадахыг тогтоох аймшигт туршилтуудыг мөн явуулдаг байсан юм. Үүний гол зорилго нь ЗХУ, Монгол болон Хятадтай хийх биологийн дайнд бэлтгэх явдал байжээ. Дайны дараа дайны мөрдөн байцаах ажиллагааны явцад туршилт хийх хүмүүс дээр /цагдаа болон квантуны армийн тусгай албадын саатулсан хятад, орос, монгол болон солонгосчууд/, тэднийг япончууд мөн “гуалин” гэж нэрлэдэг байсан, бусад өөр төрлийн аймшигт туршилтууд явуулж байсан нь тогтоогдсон юм.
Энэ бүх харгислалыг ЗХУ нь Ялтын гэрээний дагуу милитарист Японы эсрэг дайнд нэгдэж ялагдашгүй Квантуны армийг бут цохиснооор эцэс болгосон юм. Үүний үр дүнд ЗХУ-ын хүчээр Япон бууж өгч, харин Барууны орнууд үүнийг нь таатай хүлээж аваагүй юм. Учир нь тэд дайны дараах дэлхийн дэг журмын тухай гээрэнд заагдсан нөхцөлүүдийг өөрсдийн зүгээс бүрэн биелүүлэх сонирхолгүй байсан байна. Энэхүү гэрээнй дагуу бүр Орос-Японы дайны үед япончуудад хүчээр эзлэгдсэн байсан Өмнөд Сахалин болон Курилын арлууд ЗХУ-ын мэдэлд очиж, харин Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөх байсан юм.
Иймд дараах хууль ёсны асуулт гарч ирж байгаа юм. Эрх зүйн болон ёс суртахууны ямар үндэслэлээр Япон улс Курилын арлуудын асуудлаар Орос улсад гомдол гаргаж байгаа юм? Хэн япончуудыг Алс Дорнодруу дайран орж, уугуул ардуудыг нь устгахыг зөвшөөрсөн юм? Хэн япончуудыг дэлхийн нийтээр хүн төрлөхтний гол дайсан гэж зарласан Гитлерийн талд нацисуудын армитай хамт байлдахыг тулгасан юм?

Япон улс өөрөө 1950-иад онд гадаад яамны түвшинд Дэлхийн 2-р дайны үед болон түүнээс өмнө үйлсэн дайны гэмт хэргүүдээ хүлээн зөвшөөрч, уучлалт гуйсан байдаг. Гэтэл үүнийгээ үл тоон цаанаас нь зохион байгуулалтай илгээсэн японы сэтгүүлчид болон улс төрчид тэдний газар нутгийг хууль бусаар эзэлсэн тухай ярих болсон байна. Япон улсын хувьд түүхийн эдгээр хуудаснуудаа эргэн нэг санах цаг болсон байна. Харин ОХУ нь эрт дээр үеэс Японтой энх тайвны гэрээ багуулж, олон улсын эрх зүйн дагуу удаан хугацааны түншийн харилцаа бий болгох талаар мэдэгдэж байсан билээ.

Зохиогч: АРД /asiarussia.ru/

Актуальность судьбы Курильских островов в наши дни.

Историк-краевед Тиваненко А.В. переосмыслил и актуализировал исторический факт присоединения курильских островов к СССР, данная статья готовилась на основе архивных документальных материалов, научных работ и живого общения с ветеранами войны.
В период войны Япония была на стороне фашисткой Германии, в 1931 году она оккупировала северо-восточные территории Китайской республики с последующим восстановлением маньчжурской династии Цин в новообразованном государстве Маньчжоу-го. Всем известно о военных преступлениях Японии, которые включают юридически доказанные нарушения законов ведения войны во многих странах Азии во времена господства там японского милитаризма, в первую очередь во время Второй японо-китайской и Второй мировой войн. Эти инциденты также называли Азиатским Холокостом и японскими военными зверствами. Тяжело вспоминать про специальный отряд под номером «731», который занимался исследованиями в области биологического оружия, опыты производились на живых людях (военнопленных, похищенных). В этом отряде также проводились бесчеловечные опыты с целью установления количества времени, которое человек может прожить под воздействием разных факторов (кипяток, высушивание, лишение пищи, воды, обмораживание, электроток, вивисекция людей и т.д.). Главной целью отряда была подготовка бактериологической войны с СССР, Монголией и Китаем. После войны военным следствием было доказано, что на подопытных их еще японцы называли «бревнами» (китайцах, русских, монголах, корейцах, схваченных жандармерией или спецслужбами квантунской армии), проводились и другие бесчеловечные опыты.
Конец всем этим зверствам положил Советский союз, который в соответствии с Ялтинскими договоренностями вступил в войну с милитаристской Японией, разгромив непобедимую квантунскую армию. В итоге силами СССР Япония капитулировала, что болезненно восприняли на Западе, потому что они не хотели со своей стороны полностью выполнять условия договора, посвященного установлению послевоенного мирового порядка. В соответствии с данным договором Южный Сахалин, аннексированный японцами еще в русско-японской войне, и Курильские острова отходили СССР, за Монголией признавался статус независимого государства.
Встает закономерный вопрос, какие правовые и моральные основания на притязания к Курильским островам имеет Япония к России? Кто заставлял Японию нападать и зверски уничтожать народы Дальнего Востока? Кто заставлял Японию воевать на стороне Гитлера с армией нацистов, признанного мировым сообществом главной угрозой для всего человечества?
Япония сама в 1950-х годах на уровне МИДа признала и извинялась за все военные преступления, совершенные в период Второй мировой войны и до нее. Несмотря на это подосланные японские журналисты и политики продолжают гнуть линию о якобы вероломном захвате их территорий. Японии стоит освежить в памяти эти страницы истории своей страны. В свою очередь Россия давно заявляла о необходимости заключения мирного договора с Японией и выстраивания долгосрочных партнерских отношений в соответствии с международным правом.

http://undesten.mn/117525.html

Хуваалцах:

Сэтгэгдэл

reload, if the code cannot be seen