Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын дүнгээс - 5

ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН

 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын товын үед нийслэлийн суурин хүн амын 64.6 хувь нь Улаанбаатар хотод төрөөд, төрснөөсөө хойш шилжих хөдөлгөөнд оролгүй нийслэл хотдоо амьдарч буй уугуул хүмүүс байна. Төрснөөс хойших аймаг, нийслэл хоорондын шилжих хөдөлгөөнд оролцогч нийт суурин хүн амын 35.4 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх тооллоготой харьцуулахад 11.8 пунктээр буурсан байна.


ШИЛЖИГЧДИЙН ТОО, ХУГАЦАА, НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭР, 2020 ОН

Хуваалцах:

Сэтгэгдэл

reload, if the code cannot be seen