НОК-оос Тээврийн цагдаагийн албанд чиглэл хүргүүллээ

PCR шинжилгээг энэ сарын 8-ны өдрөөс хойш өгсөн болон Нэг Хаалга-Нэг Шинжилгээ арга хэмжээний хүрээнд гэр бүлийн хэн нэг гишүүн нь хамрагдсан бол хязгаарлалтад ороогүй 14 чиг үүргийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг замын хөдөлгөөнд саадгүй оролцуулах чиглэлийг Нийслэлийн онцгой комиссоос өглөө. 

Хуваалцах:

Сэтгэгдэл