Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын дүнгээс - 6

БОЛОВСРОЛ, БИЧИГ ҮСГИЙН МЭДЛЭГ 

 

Арав, түүнээс дээш насны хүн амын 95.9 хувь нь ямар нэгэн боловсролын түвшин эзэмшсэн байна. Харин 15, түүнээс дээш насны хүн амын 99.5 хувь нь бичиг үсэг тайлагдсан байна. 

 

АРАВ, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮН АМЫН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН

 

Тайлбар:* Нийт арав, түүнээс дээш насны хүн амын тоонд Монгол Улсад удаан хугацаагаар амьдарч байгаа гадаад улсын иргэдийг хамруулаагүй болно.

10, түүнээс дээш насны Монголын харьяат суурин хүн амын 36.3 хувь нь дээд ба түүнээс дээш боловсролтой болсон нь 2010 оны үр дүнтэй харьцуулахад 9.2 пунктээр өссөн байна.

 

 

Хуваалцах:

Сэтгэгдэл

reload, if the code cannot be seen