Хүмүүсийн хэрэглээний зүйлс орчин цагт мөн л өөрчлөлтийн шуурганд өртөж, мэдээж хэрэг загвар хийц, хэрэглээ нь улам л сайжирчээ.