Энэ бүсгүйг ер нь бүтэн хувцастай явахыг харсан хүн цөөхөн байх. Ёстой жинхэнэ "сайхан амьтан" ангилалд ...

 Хүсээд хүсээд эргэн олдохгүй зүйл бол цаг хугацаа... Тиймээс ч бид бүхэн өөрт олдсон эрхэм нандин цаг хугацааг хэзээ ч харамсахааргүй,...

 Төмөр нь Монголын Барулас омгийн Тарлагай ноёны хүү бөгөөд цэргийн гарамгай жанжин,Цагаадайн улсын эмир, Чингисийн алтан...