Эдгээр эд зүйлийг харахаар танд хүүхэд  насыг тань санагдуулж байна уу. Та бид ийм зүйлийг хэрэглэсээр ирсэн харин одоо цагт эдгээр хэрэглээ улам л боловсронгуй болж дээ гэх сэтгэгдэл төрж байна уу